Här är Socialdemokraternas barn- och ungdomssatsningar inför valet.

Under fredagseftermiddagen presenterade Mona Forsberg och Andreas Persson, kommunalrådskandidater för Socialdemokraterna i Jönköping, partiets lokala vallöften för barn och ungdomar.

Skulle Socialdemokraterna vinna valet 2022 vill man från partiets sida genomföra en rad skolsatsningar som mer läxhjälp i skolan, fler behöriga lärare och utökningar av elevhälsoteamen. Men partiet vill även satsa mer på föreningsliv, idrott och kultur för ungdomar.

– Det handlar om att skapa jämlikhet, vi vill att alla barn som bor i Jönköpings kommun ska ha samma möjligheter att lyckas i livet. Där är skolsatsningar viktiga, men att alla barn och unga kan delta i föreningslivet på lika villkor är viktigt för att bryta segregation och öka sammanhållningen i kommunen, säger Andreas Persson (S).

En oväntad satsning är Socialdemokraternas förslag om att starta upp en fritidsgård som ska rikta in sig på gamingkultur. Även detta menar de socialdemokratiska företrädarna är en viktig jämlikhetssatsning.

– Det är självklart att en E-sport-stad som Jönköping ska ge fler ungdomar möjlighet att få ta del av gamingkultur. Tyvärr ser vi att alla barn och unga inte har råd att utöva gaming och därför ser vi det som en jämlikhetsatsning att ge fler unga en chans att ta del av gamingkulturen. Staden där DreamHack grundades förtjänar en jämlik gamingsatsning, säger Mona Forsberg (S).

Lista över alla satsningar som Socialdemokraterna presenterade på dagens pressträff:

 • Riktad satsning gällande språkutveckling med start i förskolan.
 • Öka den allmänna vistelsetiden för barn i förskolan från 15 timmar till 20 timmar.
 • Riktad satsning för att öka behörigheten på skolor med låg andel behöriga lärare
 • Inga vinstdrivna skolor i Jönköpings kommun.
 • Aktivt arbeta mot och utbilda personal i förskolor, skolor och föreningsliv om hedersrelaterat våld och förtryck
 • Vi vill förstärka elevhälsan med mer personal för att förbättra elevers psykiska hälsa.
 • Alla skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skoldagen.
 • Utveckla en modell för samverkan mellan fritidshem och föreningsliv.
 • Stärk elevdemokratin, varje skola ska utveckla sitt arbete med elevråd eller elevkårer för mer elevinflytande.
 • Ungdomsförbund till demokratiskt valda partier har en självklar rätt att sprida information på våra skolor.
 • Säkra skolvägar för att barn och unga på ett tryggt sätt kan gå och cykla till skolan och fritidsaktiviteter.
 • Mer pengar till föreningar för att få unga tillbaka till aktivitet efter pandemin.
 • Utveckla och etablera fler fritidsbanker för att fler barn ska få tillgång till fritidsutrustning
 • Sprida ut kulturskolans verksamhet i hela kommunen
 • Utöka antalet platser inom kulturskolan
 • Kulturgaranti för alla elever minst en gång per år
 • Skapa minst en fritidsgård för gamingkultur.
 • Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort.
 • Sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 16–19 år.
 • Anställa fler biståndshandläggare för att säkerställa snabbare beslut
facebook Twitter Email