Inbjudan till utbildning för förtroendevalda

Tid: Tre eftermiddagar: Måndag 21/1, torsdag 24/1, fredag 1/2. Samtliga tillfällen kl. 13.30 – 16.00
Målgrupp: Förtroendevalda (ordinarie samt ersättare) i fullmäktige, nämnder samt bolag inom Rådhus AB-koncernen.Plats: Elmia, Rydbergssalen.
Anmälan: Via kommunens hemsida. Klicka för att komma dit.
Sista dag för anmälan är 6 januari.
Frågor: Kontakta stadskontorets kansli, Tomas Björk, 036-10 55 46, tomas.bjork@jonkoping.se.

Inbjudan i sin helhet hittar du här: Utbildning för förtroendevalda

facebook Twitter Email