Inför vårt årsmöte!

Som medlem i Socialdemokraterna i Jönköpings kommun får du möjlighet att engagera dig tillsammans med andra människor som brinner för ett rättvist, jämlikt och framtidsinriktat samhälle. På vårt årsmöte beslutar vi om vilka som ska sitta i arbetarekommunens styrelse, våra utskott och behandlar motioner. Här hittar du mer information och viktiga datum inför vårt årsmöte, som äger rum den 18 mars!

Skriva motioner
En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.
Klicka här för: Tips på hur du kan skriva en motion

Hur hanteras min motion?
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommunens styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till årsmötet som alltid äger rum i mars-månad.
Motionerna från enskilda medlemmar eller socialdemokratiska föreningar ska behandlas av arbetarekommunens årsmöte, som antingen kan anta den som sin egen, anse den vara besvarad eller avslå motionen.

Sista datum att skicka in motioner är den 6 februari 2019.
Skickas till: jonkoping@socialdemokraterna.se

Uppdrag inom arbetarekommunen

För att alla ska ges möjlighet att påverka vår politik och våra aktiviteter har vi lokala utskott. I varje utskott finns en person, vald av årsmötet som är sammankallande. Den här personen sitter också i arbetarekommunens styrelse och formar verksamhetsplaneringen utifrån utskottets arbete. Här hittar du mer information om våra utskott och deras olika ansvarsområden.
Stöttepelarna: Driver opinion, arrangerar seminarier och aktiviteter riktade mot pensionärer.
Internationellt: Ansvariga för våra internationella projekt, arrangerar studiecirklar och föreläsningar.
Fackliga frågor: Politiskt påverkansarbete, stärka förtroendevalda samt organisatorisk samordning.

Är du intresserad av att sitta i något av våra utskott, styrelsen eller annat uppdrag i arbetarekommunen, skickar du in en nominering eller tar kontakt med din S-förening.

Sista datum att skicka in nomineringar är den 9 februari 2020.
Skickas till: per.svenberg@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email