Insändare: Stoppa vinstjakten i skolan

I Sveriges marknadsorienterade skolsystem, som är unikt i världen gäller det för vinstdrivna friskolor att göra sig attraktiva. Varje elev ger en skolpeng från kommunen som sedan kan omvandlas till privata ägarvinster. Samtidigt ansvarar varje skola själv för sin egen betygsättning. Skadligare kombination får man leta efter.

Professor Jonas Vlachos från institutet för näringslivsforskning har undersökt skolornas betygsättning i relation till resultat på nationella prov. Siffrorna visar att fristående grundskolor fifflar med betygen. De sätter högre betyg än elevernas provresultat.

I februari kom en rapport från Skolverket, som visade att friskoleelever har högre betyg i gymnasiet – men klarar sig sämre i högskolan än elever från kommunala skolor.

Betygen ska spegla kunskaper, inte vilken skola man gått på!

Några reflektioner:

  • Vilken tilltro elever kommer att få till samhället när vissa ej kommer in på utbildningar som de bevisligen har högre kompetens till än vissa elever från friskolor. Betygssystemet måste uppfattas som rättvist!
  • Det är ett lurendrejeri att ge betyg som kvalificerar för intagning till olika högskoleutbildningar men där studenten ej har kapacitet att fullfölja. Ett bedrägeri mot den enskilde och samhället!
  • Friskolorna har generellt färre behöriga lärare och lägre lärartäthet. Ett bra sätt att minska kostnaderna!
  • Skattemedel till skolan är en investering för samhällets och individens framtid. Låt inte eventuella överskott hamna i skatteparadis!

 

Jag vet att gymnasieskolor i Jönköping får lägga stora resurser vid mottagandet av elever från friskolorna som har stora kunskapsbrister trots godkända betyg från tidigare friskola. Gör en undersökning, gärna tillsammans med högskolan, för att påvisa läget i vår kommun och få stopp på bedrägligt beteende.

Stoppa vinstjakten!

Pelle Nordin
Socialdemokraterna

facebook Twitter Email