Klart för Råslätts Vårdcentrum

Regionstyrelsen har nu tagit beslut om byggnation av Råslätts Vårdcentrum. Socialdemokraterna har drivit frågan om ett nytt vårdcentrum på Råslätt sedan valrörelsen 2010. Vårdcentrumet ska samla vårdcentral, folktandvård och familjecentral i gemensamma lokaler.

Under eftermiddagen tisdag 22 augusti tog regionstyrelsen beslut om byggnation av Råslätts Vårdcentrum. Regionråd Marcus Eskdahl (S) gläds över att även alliansledningen i Region Jönköpings län har sett behovet och möjligheterna för de boende på Råslätt.

– Den här frågan har vi Socialdemokrater drivit sedan valrörelsen 2010. Råslättsborna förtjänar ett nytt vårdcentrum. Det blir ett lyft för Råslätt och mer rättvist eftersom alla har rätt till en nära och jämlik vård. Vi har sett ett stort behov av att rusta upp och det bästa alternativet har varit att bygga nytt och smart istället för att fortsätta renovera, säger Marcus Eskdahl.

Under ett och samma tak

Det nya vårdcentrumet samlar vårdcentral, folktandvård och familjecentral på markplan. Lokalerna byggs på så sätt att det kommer att vara möjligt att öppna upp delar för exempelvis kvällsmottagning. Likaså kommer fastigheten att vara förberedd för expansion, det kommer vid behov gå att kunna bygga på ett till våningsplan.

– Råslättsborna har fått gå till 30 år gamla lokaler som inte är anpassade efter dagens behov. De olika avdelningarna ligger idag på olika våningsplan. Det finns problem både med säkerhet och med ventilation. Nu kommer vi samla allt under ett och samma tak för att bättre kunna möta patienterna, besökarna och personalens behov, säger Marcus Eskdahl.

facebook Twitter Email