Kommentar med anledning av budgetöverenskommelsen

 

På Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets initiativ har den rödgröna oppositionen och den styrande minoritets-alliansen i dag enats om ett gemensamt budgetförslag för Jönköpings kommun för 2018.

– Jönköpings kommun befinner sig i ett osäkert politiskt läge som kräver att vi seriösa partier tar ansvar för kommunens framtid. Med bakgrund av det parlamentariska läget var det här initiativet avgörande för att få en bred majoritet bakom budgeten för 2018 /Ilan De Basso

De grundläggande för de rödgröna partierna var att säkerställa att skola, socialtjänst och äldreomsorg får resurser att klara det kommande årets behov. De rödgrönas krav i förhandlingen var därför att inga besparingar ska göras på barn och äldre under 2018 – ett krav som partierna också fick igenom.

– Uppgörelsen innebär att vi satsar cirka 30 miljoner kronor mer till välfärden. Resurser behövs för att förstärka likvärdigheten i skolan och säkra behoven i äldreomsorgen och socialtjänsten framöver säger Ilan De Basso, socialdemokratiskt kommunalråd.

Partiet fick också igenom satsningar på samhällsbygget i Jönköpings kommun för att klara bostadsbyggnation och samhällsservice.

– Först och främst är jag glad av vi tillsammans kan ta ansvar för Jönköpings kommun i ett osäkert läge. Uppgörelsen innebär att vi nu kan arbeta mer aktivt med att utveckla kommunen för framtiden!
/Mona Forsberg

facebook Twitter Email