Kommunalt handlingsprogram – nu på remiss!

I augusti påbörjade vi arbetet med framtagningen av vårt kommunala handlingsprogram och programmet ska ligga till grund för vår politik under nästa mandatperiod.
Underlaget har vi fått från våra medlemmar och det är en utsedd arbetsgrupp som tagit fram det första förslaget. Nu är remissrundan inledd, vilket innebär att det är dags att inkomma med yttrande och förslag. Dessa skickar ni till jonkoping@socialdemokraterna.se och märk med ”yttrande handlingsprogram”.

Tidsplan handlingsprogrammet:

  • 12 december 2017 – Remissrunda inleds
  • 31 januari 2018 – Remissrunda avslutas
  • 12 februari 2018 – Beslut på styrelsemöte
  • 19 mars 2018 – Fastslås på representantskapet
  • April 2018 – Presskonferens

 

Har ni några frågor, funderingar eller önskar att få första förslaget av kommunpolitiska handlingsprogrammet skickat till dig, är det bara att höra av sig till ombudsman Gabriella Sjöberg på:
gabriella.sjoberg@socialdemokraterna.se
070-899 27 74

facebook Twitter Email