Kongressombuden är redo för kongress

Den 3-7 november anordnas Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Från Jönköpings arbetarekommun åker fem kongressombud som på en pressträff idag (2 november) presenterade sina ambitionen för den kommande kongressen.

Frågan om Norra Kärr är viktig

Ett av ombuden, Lynn Carlsson, åker till kongressen med övergripande ansvar för miljö- och klimatfrågorna. För henne är frågan om Vätterns bevarande som färsk källa till vatten en av de viktigaste frågorna på kongressen. Att hindra gruvan i Norra Kärr ett viktigt steg i arbetet att ta hand om Vättern.
– För oss i Jönköpings kommun är Vättern en viktig dricksvattentäkt, vi ser att Vätterns framtid kan påverkas negativt av en gruvindustri i Norra Kärr. Därför tycker jag det är viktigt att frågan diskuteras på partikongressen, säger Lynn Carlsson.

Höghastighetsbanan kommer att diskuteras

Från Jönköpings arbetarekommun åker också Mona Forsberg, för henne är frågan om höghastighetsbanan något som hon extra gärna vill diskutera.
– Höghastighetsbanan är en viktig fråga för flera kommuner i länet, för oss i Jönköping handlar frågan om höghastighetsbanan också hur vår stad ska utvecklas i framtiden. Höghastighetsbanan skulle innebära flera fördelar för hela regionen, det är dags att vi på allvar diskuterar hur vi ska finansiera höghastighetsbanan så att vi kan sätta igång med byggandet, säger Mona Forsberg.

De som har mest måste bidra mest

Elin Rydberg åker till kongressen för att diskutera finansiering av framtidens samhällsbygge.
– Jag tar med mig uttrycket ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” på kongressen. Vi ser idag hur samhället inte lyckas fylla allas behov, det måste vi ändra på. Det är dags att bygga en trygg välfärd för alla. Då måste alla bidra efter förmåga, den som har mest ska också bidra mest till välfärdssamhället. Det kommer jag att ta med mig på kongressen, säger Elin Rydberg.

Från Jönköping åker även Peter Holkko och Anna Carlsson.

Tre av fem ombud från Jönköping: Lynn Carlsson, Mona Forsberg och Elin Rydberg
facebook Twitter Email