M-budgeten kan få negativa konsekvenser för bostadsbyggandet i Jönköping

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion i riksdagen prioriterar skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge. Att deras budget vann voteringen, med Sverigedemokraternas aktiva stöd, innebär ett hårt slag mot bostadsbyggandet i Sverige och i Jönköping.

Från och med nästa år försvinner den byggbonus som delats ut till de kommuner som håller hög takt i bostadsbyggandet. Stödet för energieffektivisering och renovering kommer också försvinna.

Slutligen tar man också bort det investeringsstöd som den S-ledda regeringen införde för att öka byggandet av hyresrätter. Eftersom denna förändring träder i kraft redan vid årsskiftet innebär det stor osäkerhet kring projekt som redan ligger i startgroparna.

För Jönköpings kommun innebär detta att flera bostadsprojekt riskerar att inte bli av.

Under 2016-2018 har Jönköpings kommun fått ca 77 mnkr i byggbonus som har haft stor betydelse för att förstärka bemanningen och öka byggtakten. Vätterhems projekt på Samset har mottagit ca 58 mnkr i investeringsstöd och energibidrag vilket resulterat i ett hållbart och energieffektivt byggande och lägre hyror.

-Utan investeringsstöd blir byggkostnaderna högre vilket leder till högre hyror. Fagerslätt och Vingpennan är exempel på projekt som kan bli direkt drabbade av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Även på riksplanet är socialdemokratiska bostadspolitiker oroade över konsekvenserna av Moderaternas och Kristdemokraternas politik.

-Vi ser att den S-ledda regeringens satsningar gett resultat. Det byggs fler bostäder än på flera decennier. Att M och KD tar bort verkningsfulla åtgärder, när det fortfarande råder bostadsbrist, är mycket illa. Särskilt kommer detta drabba byggandet av billiga hyreslägenheter, säger Johan Löfstrand (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens civilutskott.

I hela landet rör det sig om cirka 15 000 bostäder där ansökan om investeringsstöd skickats in men ännu inte beviljats. På grund av hur Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion är utformad är det inte är säkert att länsstyrelserna kommer hinna bevilja alla dessa innan den nya budgeten träder i kraft om två veckor.

Presskontakt: Mona Forsberg,Kommunalråd (S) tel 0725-733269
Johan Löfstrand, S-gruppledare i riksdagens civilutskott, via pressekreterare Martin Rynoson, 0725 315 526, martin.rynoson@socialdemokraterna.se


Faktaruta – ”Kraftig ökning av ansökningar om investeringsstöd”

Antalet inkomna ansökningar om investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder var 138 procent fler under tremånadersperioden till och med november 2018 än motsvarande period ett år tidigare. Det kan finnas flera orsaker till detta. En delförklaring kan vara att regeringen beslutat att utöka både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån. Dessutom haren så kallad påbyggnadsbonus införts som innebär att den som bygger nya hyres-och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

Källa: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/boverkets-indikatorer-december-2018.pdf


facebook Twitter Email