Måndagsluncher vårterminen 2019

Måndagsluncher – Föredrag och samtal på politiska teman!

Vi förenar lunch med föredrag och aktuella politiska teman och vi träffas varje måndag från den 4 februari och fram till den 6 maj.

Plats är alltid Restaurang Guvernören, Vallgatan 3 i Jönköping, luncherna pågår mellan 12:00-13:00 och var och en betalar för sin egen lunch.

Hjärtligt välkomna!

facebook Twitter Email