Skriva insändare

Syftet med en insändare är att framföra en åsikt och därigenom påverka andra. En insändare är en argumenterande text men det som skiljer den från exempelvis en debattartikel är att insändaren ska vara kort och slagkraftig, personlig och helst beröra något aktuellt. Den ska alltså vara argumenterande med en tes (åsikt som man vill förmedla) och argument (något som stärker tesen).

Argumentationen ska alltså vara kort, kärnfull, slagkraftig och framför allt övertygande. Du kan med fördel ta hjälp av hur man skriver argumenterande texter och debattartiklar, men skriv mer informellt, alltså mer personligt.
Klicka här för: Tips på hur du skriver en insändare

facebook Twitter Email