Skriva motioner

En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.
Klicka här för: Tips på hur du kan skriva en motion

Hur hanteras min motion?
Beroende på vad din motion tar upp eller vilken beslutande instans den är ställd till, ser hanteringen olika ut. Här ser du de olika nivåerna: 

Till arbetarekommunens årsmöte (lokalt):

Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommunens styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till årsmötet som alltid äger rum i mars-månad.
Motionerna från enskilda medlemmar eller socialdemokratiska föreningar ska behandlas av arbetarekommunens årsmöte, som antingen kan anta den som sin egen, anse den vara besvarad eller avslå motionen.

Till partidistriktets årskongress (regionalt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuners- och partidistriktets styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partidistriktets årskongress som alltid äger rum i april-månad. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen eller sända in den som enskild.

Till partikongressen (nationellt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och partidistriktens styrelser har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partikongressen som äger rum vartannat år. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen, sända in den som enskild eller avslå motionen.

facebook Twitter Email