Medlemsutveckling

Socialdemokratins idé om ett solidariskt samhälle där alla människor får möjlighet att gemensamt utvecklas, men också tar sin del av ansvaret, återspeglas i synen på vår egen organisation. Ska vi förändra samhället måste vi vara ett öppet parti där människors engagemang växer och där vi tillsammans formar politiken för framtiden. Medlemmarna är partiet och ju fler vi är desto bättre kan vi fånga upp engagemang, öka kunskap, bilda opinion och hitta lösningar på samhällsproblem som människor känner av i sin vardag. Vi blir helt enkelt starkare som politisk kraft. Därför är medlemsutveckling en av organisationens allra viktigaste uppgifter.

Nya medlemspaketet!

Medlemspaketet föreningar

Verktyg för medlemsutveckling

Övning för medlemsvärvning

Samtalsmanus och budskap som fungerar

Rapport

Värvsjö – en rapport från 8 arbetarekommuner som lyckats med medlemsutveckling

facebook Twitter Email