Minnesord: Jan-Erik Forsberg

Jönköpings arbetarekommun har nåtts av beskedet att vår medlem Jan-Erik Forsberg har gått bort, vi skänker våra tankar och kondoleanser till de närmast sörjande.

Genom sitt engagemang i samhällsfrågor och i civilsamhället så var Jan-Erik en välkänd och tongivande person i Norrahammar och i hela Tabergsdalen. Många personer, så väl partimedlemmar som invånare, kände ett stort förtroende för Jan-Erik som partimedlem och som Norrahammarsbo.

För många i partiet var Jan-Erik starkt förknippat med arbetarrörelsen i Norrahammar. Som tamburmajor i Norrahammars Musikkår gick Jan-Erik i täten och förde fram ett stort antal socialdemokratiska första majtåg genom Norrahammar. Jan-Erik har gjort ett stort avtryck i arbetarrörelsen och gjorde under flera decennier viktiga insatser för partiet, inte minst i sitt engagemang inom kyrkopolitiken. Under flera mandatperioder satt Jan-Erik både i kyrkomötet och stiftsfullmäktige för Socialdemokraterna, med sin vilja att förändra och värna kyrkans bästa gjorde Jan-Erik ett starkt avtryck på många socialdemokrater inom kyrkopolitiken.

Jönköpings arbetarekommun minns Jan-Erik som en mångårig och trogen medlem, vi tackar honom för alla de viktiga insatser som han har gjort för partiet.

Ilan De Basso
Ordförande, Jönköpings AK

facebook Twitter Email