Mona Forsberg och Andreas Persson föreslås toppa Socialdemokraternas valsedlar i valet 2022

PRESSMEDDELANDE: Samarbetskommittén för Socialdemokraterna i Jönköpings kommun har under söndagen lämnat sitt förslag på vem som ska fylla uppdraget som kommunalråd efter Ilan De Basso samt vilka två namn de ser som toppkandidater i valet 2022. Mona Forsberg föreslås toppa Socialdemokraternas kommunfullmäktigelistor i valet 2022 som förstanamn. Som andranamn föreslås Andreas Persson, som även föreslås bli nytt kommunalråd efter Ilan De Basso inom kort.

Under söndagseftermiddagen sammanträdde Samarbetskommittén i Jönköpings Arbetarekommun, samarbetskommittén består av partiets lokala styrelse samt alla föreningsordförande och fungerar som Socialdemokraternas valberedning inför det kommunala valet. På mötet behandlades frågan om vilka två namn som ska ses som kommunalrådskandidater och toppa kommunfullmäktigelistorna i valet 2022. Dessutom behandlades frågan kring vem som ska bli nytt kommunalråd i Jönköpings kommun efter Ilan De Basso som valdes in i Europaparlamentet under 2021.

Det är en enig samarbetskommitté som föreslår Mona Forsberg och Andreas Persson till att vara partiets toppnamn tillika kommunalrådskandidater i valet 2022 där Mona Forsberg, föreslås som förstanamn på listorna. Förslaget kommer upp till behandling på paritets representantskap den 24 januari där det slutgiltiga beslutet tas.

– Det är hedrande att bli föreslagen till att bli partiets toppnamn i valet och att få förtroendet att fortsatt få vara en av partiets främsta företrädare även efter nästa val, säger Mona Forsberg.

Till kommunalråd efter Ilan De Basso föreslår samarbetskommittén att Andreas Persson utses. Andreas kommer i så fall att träda in som kommunalråd efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2022 då Ilan De Bassos avsägelse tas upp för behandling i fullmäktige. Andreas har ett långt partiengagemang bakom sig samt stor erfarenhet från det politiska arbetet i kommunen, idag har han bland annat uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunens personalutskott samt ordförande i Vätterhem AB.

– Det känns oerhört fint att få förtroendet från samarbetskommittén, och därigenom föreningarnas förtroende, i att bli föreslagen som toppnamn och kommunalråd. Nu hoppas jag få medlemmarnas förtroende och att jag kan förvalta förtroendet genom att fortsätta arbetet med att bygga en jämlik och trygg kommun, säger Andreas Persson.

facebook Twitter Email