Mona Forsberg (S): ”Alliansen sviker”

I oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige i Jönköpings kommun att införa fri ledsagning som projekt. Nu har det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna röstat igenom att enbart 30 personer ska ingå i försöket.

– Jag är oerhört besviken på hur man hanterar frågan. Detta var inte intentionen med motionen, säger kommunalrådet Mona Forsberg.

Utifrån önskemål från funktionshinderrörelsen skrev Socialdemokraterna en motion som syftade till att Jönköpings kommun ska införa fri ledsagning. Detta ledde till att kommunfullmäktige fattade beslut om att införa detta som projekt under ett år och att en utvärdering sedan skulle göras. På socialnämnden under tisdagen tog dock detta en annan vändning, då det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom att endast 30 personer ska ingå i försöket.

– Detta var inte motionens anda, och jag är oerhört besviken på hur detta hanterats. Fri ledsagning kunde blivit något riktigt bra som visar att vi i Jönköpings kommun kan bli ett samhälle för alla. I stället sviker borgerligheten återigen de människor som behöver stöd för att delta i olika aktiviteter som många av oss andra tar för givna, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Mona Forsberg.

facebook Twitter Email