Näringsministern på digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr

Under måndagen gjorde näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ett digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr och dess inverkan på lokalområdet med bland annat kommunalrådet Mona Forsberg och Lynn Carlsson (S).

Frågan om gruvbrytning i Norra Kärr har under inledningen av 2022 hamnat i ljuset igen efter att näringslivsminister Karl-Petter Thorwaldsson gått ut och talat gott om möjligheten att öppna fler gruvor i Sverige. Med anledning av uttalandena bjöds Thorwaldsson in till ett digitalt samtal kring gruvbrytning i Norra Kärr av kommunalrådet i Jönköping, Mona Forsberg (S)

– Det kändes viktigt att få diskutera frågan med ansvarig minister, därför valde jag att bjuda in Thorwaldsson till ett samtal med oss i Jönköpings kommun. Vi vill förmedla vår bild av vad en gruva skulle innebära för vårt dricksvatten i Vättern och det känns bra att få en möjlighet att diskutera och lyfta våra farhågor, säger Mona Forsberg

På mötet, som ägde rum under måndagsförmiddagen, medverkade även Lynn Carlsson (S), boende i Gränna och ordförande i Tekniska nämnden.

– För mig är det viktigt att få träffa näringsministern och få föra fram lokalbefolkningens funderingar och farhågor. En gruva skulle göra stor inverkan för oss som bor i området, men även riskera att påverka dricksvattnet för över tio kommuner runt om Vättern. Det måste man ta i beaktning innan man säger ja till en gruva i Norra Kärr, säger Lynn Carlsson.

Vid mötet som pågick i en timme var det framförallt den inverkan som en gruvdrift skulle riskera att göra på dricksvattentäkten Vättern som diskuterades mest. Med på mötet medverkade även kommunstyrelsens ordförande, Ann-Marie Nilsson (C).

– Det var ett bra och givande samtal och det känns också bra att vi var flera kommunrepresentanter på plats för att skicka signalen om att detta är en viktig fråga för oss i kommunen, summerar Mona Forsberg efter näringsministerns besök.

facebook Twitter Email