Pride 2020

På grund av rådande omständigheter arrangeras Jönköpings Pride / Qom ut digitalt. Då vi vill fortsätta vara en aktiv aktör i arbetet för allas lika värde, väljer vi i år att bidra genom att publicera lite foton från tidigare års deltagande.
Du är varmt välkommen att fira tillsammans med oss och övriga delar av arbetarrörelsen!


Socialdemokratin vill forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och kunna påverka samhället. Denna frihet ska gälla alla och jämlikhet är frihetens förutsättning.

Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könsidentitet eller ett könsuttryck samt en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är. På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi socialdemokrater står upp för människovärdet och vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan, i hemmet eller någon annanstans. Kampen för hbtq+personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi vill fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället, men ännu återstår mycket att göra.

facebook Twitter Email