Regeringens budget för ökad jämlikhet!

”Styrkan i svenska ekonomin ska komma alla till del.”

– Magdalena Andersson

Reformer för 40 miljarder kronor

Budgeten för 2018 innehåller historiskt stora satsningarna på bland annat polisen, välfärden och skolan. Budgeten har namnet ”Samhällsbygget – investera för framtiden” och innefattar reformer för närmare 40 miljarder kronor.

Från underskott till överskott

Efter valet 2014 övertog den socialdemokratiskt ledda regeringen ett underskott på 60 miljarder från de borgerliga. Genom en ansvarfull ekonomisk politik har det underskottet vänts till ett överskott. Och det är detta överskott som nu ska användas till att investera i den svenska modellen.

Ända sedan regeringen tillträdde har den varit tydlig med att välfärden ska rustas upp, att tryggheten ska stärkas samt att jobben ska bli fler.

Satsningarna i korthet

Här har vi valt ut några av de satsningar som budgeten innehåller, indelat per område. Budgeten i sin helhet hittar du på regeringen.se.

Välfärd

 • Den orättvisa pensionärsskatten sänks rejält. 75 procent av Sveriges pensionärer får sänkt skatt
 • Höjt barn- och studiebidrag
 • En miljard per år till förlossningsvården
 • Två miljarder för mer personal i vården
 • Höjt tak i sjukförsäkringen
 • Fördubblat tandvårdsbidrag

 

Trygghet

 • Polisen får 2 miljarder mer redan 2018. Fram till 2020 får polisen hela 7 miljarder i ökade resurser
 • För att polisen ska kunna göra sitt jobb så måste resten av rättskedjan fungera, därför får också bland andra Säpo, Tullen och Kriminalvården mer pengar redan 2018
 • 100 miljoner satsas på att bekämpa hedersförtryck
 • Försvaret får 2,7 miljarder kronor mer årligen

 

Jobb

 • Utbildningsplikt för nyanlända
 • 90 000 fler utbildningsmöjligheter
 • CSN-lån för att ta körkort
 • Sänkt skatt vid anställning av en första medarbetare

facebook Twitter Email