S-studenter: Unga måste få ta del av politiken och demokratin

Efter beslutet att porta alla politiska partier- och arrangemang från Jönköpings University, väljer nu SSU och S-studenter att ta ansvar för att se till att unga får ta del av politiken och demokratin. Här följer deras uttalande i sin helhet:

I Sverige har vi ett demokratiskt och parlamentariskt system som bygger på att poliska förtroendeuppdrag fördelas på många människor som engagerar sig i den demokratiska utvecklingen. På detta sätt fördelas makt. Ett sådant system förutsätter att människor organiserar sig i politiska partier. Därför är det en oroande utveckling att färre unga känner förtroende för de politiska partierna och därmed även vårt demokratiska system. Att vända en sådan utveckling är av yttersta vikt och kräver ett ansvarstagande från flera av samhällets aktörer.

I en sådan här tid behöver det demokratiska samtalet och idédebatten uppmuntras men istället väljer Jönköpings University att göra det omvända. Inför ett valår, då det politiska intresset ofta ökar, har Jönköpings University fattat beslutet att porta alla politiska partier från högskolans område. Det är ett beslut som försvårar studenternas möjligheter att föra politiska samtal med företrädare från partierna och därmed också möjligheten att göra upplysta val.

Att delvis motivera beslutet med att studenter och personalens arbetsplats och arbetsmiljö ska vara ”fri från propaganda” är att nonchalera politikens roll i människors liv och riskerar att bidra till den misstro som kan finnas mot politiker. Politiken finns överallt runt omkring oss och påverkar oss alla hela tiden. Att det då finns trygga platser att möta politiska företrädare och ställa dem till svars är viktig del för att öka ungas förtroende och inflytande.

Vi i SSU kommer i sommar och höst se till att finnas runt omkring högskolans område och ute på stan för att svara på frågor och föra samtal med unga väljare. Vi kommer ta vårt ansvar för att se till att unga får ta del av politiken och demokratin. Det är mycket beklagligt att Jönköpings University inte tänker ta sin del av ansvaret.

Anna Franzén, ordförande SSU Jönköpings län och student på Jönköpings University

Joaquim Larsson, ordförande S-studenter Jönköping och student på Jönköpings University

facebook Twitter Email