Stort stöd för S-politik i kyrkovalet!

Vi har stått upp för den öppna folkkyrkan!

Ett stort engagemang för folkkyrkan och människovärdet har burit frukt i valresultatet.
Vi socialdemokrater har lyckats få mer än 81 000 fler röster än vid förra valet. Allt fler har tagit ställning för en socialdemokratisk politik! Valdeltagandet har varit högre än det varit på 60 år. En stark folkrörelseinsats av partimedlemmar och att fler intresserar sig för kyrkopolitik har lett fram till ökat stöd i alla de olika valen.

Preliminära resultaten:

Kyrkomötet

Vi har fått 30,45 % (281574 röster), ökat med 3 mandat till 76 jämfört med 2013 då vi fick 29,37 %, (199588 röster) med 73 mandat.

Stiftsfullmäktige, Växjö stift

Vi har fått 25,11 %, (15293 röster) och ökat med 1 mandat till 14 jämfört med 2013 då vi fick 23,97 %, (11769 röster) med 13 mandat.

Kyrkofullmäktige

Huskvarna Pastorat: Vi har fått 48,94 %, (717 röster) och 12 mandat av de 25 mandaten jämfört med 2013 då vi fick 44,01 % och 621 röster.

Jönköpings församling: Vi har fått 27,89 %, (1527 röster) och 10 mandat jämfört med 2013 då vi fick 25,20 %, (1093 röster) med 9 mandat.

Rogberga-Öggestorps församling: Vi har fått 16,56 %, (78 röster) och 2 mandat jämfört med 2013 då vi inte hade egen lista.

facebook Twitter Email