Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas!

Regeringen har i dag beslutat om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Satsningen är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Denna satsning innebär att 2,2 miljarder årligen kommer investeras i att bryta segregation och minska klyftorna.

Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Med dessa medel ges kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser. Det kan exempelvis handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

– Det här är en viktig satsning för ett tryggt och hållbart Sverige. Vi förstärker nu regeringens arbete med att bryta segregationen och snabba på etableringen. Investeringar i samhällsbygget går före skattesänkningar

– Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister

 

Läs mer på: Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas

facebook Twitter Email