Till minnet av Nils ”Nicke” Blomberg


Till minnet av Nils ”Nicke” Blomberg

Nils ”Nicke” var en gedigen folkrörelsemänniska, stor idealist och var engagerad i en rad olika folkrörelser under sin aktiva tid. Han flyttade till Norrahammar och hade ett långvarigt engagemang i Unga örnar och i det socialdemokratiska partiet. När den nya kommunen bildades i början av 1970-talet spelade han en aktiv roll och hade där ett stort förtroende. Han satt i kommunfullmäktige perioden 1971-1994. Åren 1988-1991 fick han det viktiga uppdraget att sitta som ordförande i kommunfullmäktige. Ett uppdrag som han skötte på ett föredömligt och respektingivande sätt.

Nickes engagemang var emellertid inte avgränsat till de olika folkrörelserna. Han var även djupt involverad i invandrings- och integrationspolitiken. Han arbetade som Invandrarbyråföreståndare fram till 1993. Det blev sedermera grunden för de integrationspolitiska satsningar som sjösattet i Jönköpings kommun för åren framöver.

Vi har all anledning att tacka Nicke för de stora insatser han gjorde för vår kommun, det socialdemokratiska partiet och de många folkrörelserna.

Ilan De Basso, ordförande i Jönköpings arbetarekommun

Ingvar Samuelsson, f.d ordförande i Jönköpings arbetarekommun (1970-1994)

facebook Twitter Email