Utvecklingsdialogen fortsätter

Just nu pågår för fullt arbetet med vårt kommunala handlingsprogram. Det ligger till grund för våra politiska förslag under nästa mandatperiod. I processen att forma framtidens politik, där fokus ligger på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle är dialog i alla dess former verktygen till en förankrad samhällsidé.

I onsdags träffade vi Vision Gränna, som verkar för Grännas utveckling och bevarande av den unika miljön och landskapsbilden. Vi diskuterade deras syn på den planerade vägen (sträckan från campingen, förbi kyrkogården och bort till Ebe Plant).

Under gårdagen samlades representanter från kommundelsråden och kommunala bostadsbolag för att diskutera bostadsfrågor. Senare under kvällen träffade vi företrädare från anhörigföreningen med utgångspunkten att hitta nya vägar och sätt att utveckla anhörigstödet i kommunen.

Idag står bostadsfrågorna återigen på schemat. Först diskussioner med Riksbyggen och under eftermiddagen väntar samtal med riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

 

Vi fortsätter utvecklingsdialogen, har du tankar och idéer på hur vi kan utveckla politiken?

Hör av dig till oss!

facebook Twitter Email