Vårt Huskvarna kan bättre.

Under våren 2022 arbetade Huskvarna S-förening fram ett handlingsprogram för Huskvarnas utveckling. Vi tog fram programmet tillsammans med medlemmar och programmet är skrivet för att göra Huskvarna bättre och starkare.

Här kan du ladda ner programmet i sin helhet.

Från Huskvarna ställer många kandidater upp. Vill du se vilka kandidaterna är kan du klicka här: Kandidater – Öst – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun (socialdemokraternajonkoping.se)

facebook Twitter Email