En arbetsplats att vara stolt över

Vi socialdemokrater ser behovet av en aktiv personalpolitik. Vi vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger. Att de har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor för att göra sitt jobb bra. Det är så vi når en välfärd med hög tillgänglighet och kvalitet. Det handlar bland annat om ökade möjligheter för att fler ska börja jobba inom välfärden. Allt för att alla som bor i Jönköpings kommun ska kunna möta välfärden när den behövs.

Vi ska stärka kommunens medarbetare så att de kan ge kommunens medborgare en välfärd i världsklass. Det är högt ställda ambitioner, men något annat duger inte. Så här ser vi till att sätta välfärden först.

För oss handlar det om att alla i samhället ska ha rätt till ett bra arbetsliv, men du ska också kunna kombinera det med en inspirerande och glädjefull fritid. Då handlar det om att du ska kunna vara trygg i din anställning. Fler ska därför anställas med fasta anställningar, alltså tillsvidare. Som anställd i Jönköpings kommun ska du också känna att du har rätt till ett heltidsjobb. Du ska kunna få värdiga scheman även om du innehar ett vård- eller omsorgsyrke. Det innebär att du som medarbetare tydligare måste kunna vara med och påverka din arbetsbelastning.

Vi behöver också bli bättre på att behålla personal som redan jobbar i kommunen för att lyckas med kompetensförsörjningen. Det kommer innebära att vi behöver göra saker bättre och erbjuda vår personal bättre förutsättningar att genomföra sitt jobb. Det vill vi socialdemokrater göra genom att se till att befintlig personal får möjlighet till kompetensutveckling.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Se över heltidsmåttet inom olika yrkesgrupper. Alla ska kunna jobba till pensionen.
 • Heltid ska vara den självklar utgångspunkten i alla jobb.
 • Fler ska erbjudas en tillsvidareanställning
 • Undvika hyrpersonal inom kommunens verksamheter.
 • Alla som jobbar i kommunen har likvärdig tillgång till arbetskläder samt till arbetsskor.
 • Alla ska ha rätt till friskvård på arbetstid
 • Se till att skyddsombud på alla arbetsplatser har möjlighet att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt.
 • Medarbetarna ska tillsammans med de fackliga organisationerna kunna styra mer av sin vardag tillsammans med sina ledare.
 • Medarbetarna är mer delaktiga i sin schemasättning
 • Öka satsningarna på kompetensutveckling för all personal
 • Tillsammans med Jönköping University låta fler ta del av hög kvalitativ utbildning som del av sin kompetensutveckling.
 • Medarbetarna ska kunna växla arbete inom kommunen för att kunna växa och utvecklas genom hela yrkeslivet
 • Fler praktikplatser, kommunen ska se till att fler tar steget ut på arbetsmarknaden
 • Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort, för ökad jämställdhet i arbetslivet.
 • Låta yrkesutbildningar leda till automatiskt jobberbjudande inom kommunen.
 • Återta fler delar av den kommunala vuxenutbildningen i egen regi
 • Öka utbildningstillfällena i bristyrken i tätt samarbete med näringslivet
 • Språkundervisning i kombination med arbete för att kunna få fler som arbetar i vår kommun.
facebook Twitter Email