Valberedningens förslag till KF-listor

Vi är beredda att ta ansvar och leda Jönköpings kommun. Med socialdemokratiskt ledarskap kommer stabilitet och ansvar i kommunpolitiken. Därför finns en stor längtan i vårt parti att dra igång valrörelsen och med hela 111 kandidater är vi ett starkt lag!

Vi går in i valrörelsen väl för förberedda, organisatoriskt och politiskt. Vårt valprogram är i framtagande just nu och fastställs på vårt årsmöte i mars. Ambitionen för valet 2018 är solklar: Vi ska flytta fram våra positioner och växa i termer av mandat i kommunfullmäktige. Målet är att öka från dagens 26 mandat till 28–30. Det är också förutsättningen om vi ska kunna bidra till ett stabilt majoritetsstyre och där vi kommer bort ifrån det kaos och den oordning som präglat politiken i Jönköping 2014–2018. Vi menar att Jönköpings kommun förtjänar bättre!

Att öka med 2–4 mandat är ett tufft mål. Men det är full möjligt enligt vår uppfattning. Att vinna medborgarnas förtroende förutsätter hårt och envetet arbete. Det finns inga genvägar för att kunna leva upp till de förväntningar som finns bland de som bor och verkar i vår kommun. Man måste förtjäna medborgarnas förtroende.

De kräver att vi är tydliga med vad vi vill men också stor ödmjukhet där vi också lyssnar på våra kommuninvånare och beakta deras intressen och förväntningar. Vi ska leva upp till det som förväntas av oss som förtroendevalda. Vi förstår att många känner sig frustrerade över den politiska situationen i kommunen. Vi tänker ta ansvar för att komma bort ifrån det och konstruktivt medverka till att utveckla vår kommun.

För stunden befinner vi oss i ett skede där Socialdemokraterna i Jönköpings kommun ska välja kandidater och fastställa listor till kommunfullmäktige för perioden 2018–2022. I nomineringsarbetet som inleddes 2017, har medlemmar i de lokala socialdemokratiska föreningarna (ett 30-tal föreningar med nära 1200 medlemmar) deltagit i framtagandet av de förslag som nu valberedningen lagt fram och som fastställs på vårt representantskapsmöte den 29 januari.

Förutsättningarna i denna process har varit följande: Vi går till val med tre listor, en lista för respektive valkrets. För oss är det viktigt att hela kommunen finns representerad på våra listor, att vi har unga och äldre kandidater, nya och erfarna men inte minst att våra listor ska vara varvade. Varannan, kvinna och man. Därutöver har representantskapsmötet sedan tidigare beslutat att vi på samtliga listor ska ha två gemensamma namn. Den 15 januari samlades partiets valberedning, den s.k. samarbetskommittén för att utarbeta sitt förslag. Valberedningen utgörs av företrädare för samtliga grundorganisationer/föreningar i kommunen.

Med utgångspunkt i de nomineringar som inkommit beslutades om följande förslag:

Förslaget är i linje med tidigare nämnda principer om varvade listor, förnyelse och erfarenhet och där kandidaterna på ett bra sätt representerar alla kommundelar. En lista för Östra valkretsen, en för Västra valkretsen och en för Södra valkretsen. Som de två gemensamma namnen för alla tre listor, också att betrakta som de ledande kandidaterna och förväntas bära särskilt ansvar kommande mandatperiod föreslås följande namn:

1. Ilan De Basso, 48 år, Huskvarna

2. Mona Forsberg, 53 år, Barnarp

Förslag Östra valkretsen

Förslag Västra valkretsen

Förslag Södra valkretsen

Med på presskonferensen var tre av dessa kandidater:

Edvina Palmcrantz, Fyller 18 år i maj, studerar musik vid Per Brahegymnasiet och sitter i SSU Jönköpings läns distriktsstyrelse sedan 2 år tillbaka. Edvina vill verka för meningsfull fritid för unga och brinner för kultur- och utbildningspolitik.

Niklas Sigvardsson, 27 år och arbetar som ekonomilärare. Niklas har varit aktiv i SSU i många år, aktiv i June S-förening och sitter för oss i Stadsbyggnadsnämnden. Niklas har nyligen kommit in som ersättare i KF men förväntas efter valet ha en framskjuten position. Niklas vill verka för ökat byggande, förbättrad trafiksituation och utbildningsfrågor i kommun.

Angelica Danielsson från Taberg där hon är aktiv i den socialdemokratiska föreningen. Hon är 43 år, arbetar som lackerare på Prototal AB och har fackliga förtroendeuppdrag inom Unionen. Hon är liksom Edvina också ny på förslag till KF-lista. Angelica vill verka för ökad byggnation och utveckling av Tabergsådalen och brinner för ett jämlikt samhälle.

facebook Twitter Email