Välfärd att lita på – en trygg kommun för alla!

Vårt förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2018-2020 med budget för 2018. 
Vi lever i en välmående del av världen. Den svenska modellen, med en utvecklad generell välfärd och en dynamisk arbetsmarknad med starka parter, har över tid stärkt vårt land och
varit en inspiration för andra. Välståndet har ökat i takt med att jämlikheten har stärkts. När alla är med – är vårt samhälle som starkast.

Tryggheten är därför en bärande pelare i samhällsbygget. Det välstånd vi skapar tillsammans ska komma alla till del. I synnerhet i en tid då vårt samhälle är delat, mellan rik och fattig, stad och land. Barnens uppväxtvillkor styrs på avgörande sätt av föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund. Pensionen räcker många gånger inte till för breda grupper. Det gäller i synnerhet för kvinnor. Välfärden, skolan och omsorgens, kompensatoriska kraft måste därför förstärkas avsevärt. Ty sociala och ekonomiska klyftor håller tillbaka människan och drar isär samhället. Det är när människor behöver samhällets insatser som mest som vi ska vara som starkast.

Genom att framtidssäkra välfärden ska vi stärka tilltron till det gemensamma. Vår ambition är att lämna efter oss ett samhälle som håller ihop socialt, ekonomiskt och som är ekologiskt hållbart. Ingen ska lämnas efter. Istället investerar vi i varandra, i barnen och de äldre. Genom en värdeburen tillväxt ska fler ha ett arbete.

Så skapar vi framtidstro och så bygger vi ihop Jönköpings kommun. Tillsammans!

 

Här kan du läsa vårt förslag i helhet: Välfärd att lita på – en trygg kommun för alla!

facebook Twitter Email