Välkommen till årsmötet i Jönköpings Arbetarekommun

Lördag 26 mars 2022, klockan 09:00 – 16:00 anordnas Arbetarekommunens årsmöte i Huskvarna Folkets Park.

Alla ombud och ersättare får sina handlingar i början av vecka 11 (handlingarna gick ut från expeditionen postledes den 10 mars). Se viktig information nedan. Frågor kring årsmötet hänvisas först och främst till din föreningsordförande.

Ombud med förhinder kontaktar sin grundorganisations ordförande, senast 2022-03-17.

Ombud med behov av specialkost anmäler detta via sin grundorganisations ordförande, senast 2022-03-17.

Icke tjänstgörande ersättare som önskar närvara som gäst anmäler sig via sin grundorganisations ordförande, senast 2022-03-17, och anger samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Medlem som önskar närvara som gäst anmäler sig via sin grundorganisations ordförande, senast 2022-03-17, och anger samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Grundorganisationernas ordförande rapporterar in antal ombud och gäster samt eventuella behov av specialkost till Expeditionen senast 2022-03-18.

Ledamöter i Arbetarekommunens styrelse med förhinder kontaktar Expeditionen, senast 2022-03-18.

Ledamöter i Arbetarekommunens styrelse i behov av specialkost anmäler det till Expeditionen, senast 2022-03-18.

Icke tjänstgörande ersättare i Arbetarekommunens styrelse som önskar närvara som gäst kontaktar Expeditionen, senast 2022-03-18, och anger samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Revisorer, revisorsersättare och valberedare som inte är ombud/ersättare i Representantskapet anmäler sig till Expeditionen, senast 2022-03-18, och anger samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Samtliga handlingar återfinns i bifogat häfte med undantag för förslag till valsedlar som bifogas separat.

Ärenden till punkten ”Övriga frågor” ska vara Expeditionen tillhanda senast 2022-03-18.

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email