Vår linje för en stark och levande Grännabygd

Vi socialdemokrater går till val för att åstadkomma ett maktskifte i Jönköpings kommun. Vi vill investera i välfärd och framtidstro och lämna nuvarande besparingsiver och kaosartade ledarskap därhän. Vi vet att kommunen kan bättre!

För att hela kommunen ska leva är det ingen hemlighet att det också krävs ett engagerat lokalt arbete. Vår partiförening som verkar i Gränna och Visingsö lovar att hålla fast vid tre viktiga punkter som vi går till val på.

• Vi säger ja till den södra etappen av den nya planerade vägen som är tänkt att gå från Jönköpingsvägen till Skiftesvägen. Däremot säger vi i dagsläget klart nej till den norra delen som skulle skära rakt över fälten och skada Grännas unika karaktär. Alternativa trafik- och parkeringslösningar bör prövas i första hand. Vi har lyft frågan i kommunfullmäktige under mandatperioden och varit tydliga med vår ståndpunkt. Den linjen ligger fast.

• Hamnarna i Gränna och på Visingsö är i behov av underhåll och upprustning. Frågan har lyfts av oss under mandatperioden – nu kommer också nödvändiga förbättringar på Visingsö. Vi menar att det behövs ett helhetsgrepp för att det löpande underhållet ska fungera. På kort sikt behöver även hamnen i Gränna muddras, vilket bland annat hamnbolaget och båtklubben vädjat om. Det är en fråga om både säkerhet och attraktivitet.

• Vi motsätter oss både en gruvetablering i Norr Kärr och försvarsmaktens skjutningar över Vättern. Vättern ger dricksvatten till 250 000 människor och erbjuder naturupplevelser och rekreation till ännu fler. Att värna vår sjö är helt enkelt oförenligt med riskfylld gruvdrift eller tungmetaller från ammunition. Vår kommun måste vara en modig och ryggradsstark röst för Vättern.

Den natursköna och engagerade bygd som vi lever och verkar i är på många sätt unik. Den förtjänar ett tillgivet politiskt engagemang. Med utgångspunkt i våra socialdemokratiska värderingar vill vi verka för ett näringsliv och en besöksnäring som ges bästa förutsättningar av politiken. Vi vill sätta fokus på välfärden, med bättre arbetsvillkor för personalen och trygghet för barnen i skolan såväl som för våra äldre. Oavsett om du bor i Örserum eller på Visingsö ska livskvaliteten var hög. Under sommarens extremväder fick vi även svart på vitt att klimat och miljö måste ges hög prioritet – i landet, i kommunen och inte minst lokalt.

Vi kommer nu att knacka dörrar, argumentera och dela ut information för ett nytt styre i kommunen och en tydlig linje för vår bygd. Valet är ditt den 9:e september!

Lynn Carlsson (S)

Daniel Tornberg (S)

Maria Hörnsten (S)

Noel Linder (S)

Kommunkandidater från Socialdemokraterna Gränna/Visingsö

facebook Twitter Email