Vår politik

Socialdemokratisk politik är att bygga ett samhälle på solidaritetens, frihetens och rättvisans grund. När dessa värderingar präglar vårt samhälle är de en förutsättning, inte ett hinder, för alla människors individuella frihet och självbestämmande.

Läs vårt Kommunpolitiskt handlingsprogram 2019-2022 här: Jönköpings kommun ska bli bättre, tryggare & mer jämlik!

Vill du veta mer om politiska frågor vi arbetar med i din kommundel? Här hittar du våra kommundelsprogram

Du kan läsa hela vårt förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2018-2020 med budget för 2018 här: Välfärd att lita på – en trygg kommun för alla!

Är du intresserad av vad vi tycker i olika sakfrågor? Via den här länken kommer du till vår politik från A till Ö.

Politiska riktlinjer antagna på partikongressen 2017 hittar du här: Trygghet i en ny tid – politiska riktlinjer

facebook Twitter Email