S i Svenska kyrkan

Vårt politiska arbete gör skillnad i kyrkan!

Den öppna folkkyrkan är viktig del av den svenska modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. En öppen folkkyrka ser både sig själv, grannen och världen samt vill vara en del av både samtiden och framtiden.

Att stå upp för människovärdet och att ta ansvar för skapelsen är grundläggande för den öppen folkkyrka. Kyrkan ska stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I en tid där populismen och extremismen ökar i vårt samhälle, och många ställer grupp mot grupp, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra.

Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. Våra kyrkor ska bli bättre som arbetsgivare. Vi är övertygade om att fler söker sig till Svenska kyrkan om möjligheten finns att växa i organisationen och att fler med olika bakgrunder kan bidra till att utveckla våra kyrkors verksamheter.

För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden. Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

Vill du veta mer? Kolla in vårt valmanifest:

facebook Twitter Email