Säga ifrån när människovärdet kränks

Varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas rätt och värde.

Säga ifrån när människovärdet kränks

· Stå upp mot alla former av förtryck

· Motarbeta kvinnoprästmotstånd

· Utveckla arbetet till stöd för nyanlända

· Den öppna folkkyrkan ska både i ord och handling stå upp för asylrätten och människovärdet

· Det internationella engagemanget ska vara fortsatt starkt

facebook Twitter Email