Stärk det sociala arbetet

Ett starkt socialt engagemang är en av Svenska kyrkans tydligaste kännetecken. Att finnas till för och stå upp för sin nästa avspeglas tydligast inom diakonin, kyrkans sociala arbete. I en tid då klyftorna i samhället har ökat ställer det större krav på kyrkan. Den sociala verksamheten till stöd för utsatta ska oförtröttligt fortsätta och utvecklas, för att alltid vara i takt med tiden. Den senaste tidens stora migration, då vi fått hälsa många nyanlända välkomna till Sverige, ställer också krav på en stärkt verksamhet till stöd för såväl dem som väntar på sitt asylbeslut som de som fått sitt besked om asyl. Svenska kyrkan ska aldrig tveka, utan tvärtom alltid stå upp för människovärdet.

Stärk det sociala arbetet

· Medmänniskor ska ges stöd utifrån deras situation och inte vika undan för det svåra

· Den öppna folkkyrkan ska agera i kriser och katastrofer, oberoende på dess storlek

· Den öppna folkkyrkan ska stärka sitt medmänskliga uppdrag

facebook Twitter Email