Stärka kulturarbetet och bevara kulturarvet

Svenska kyrkan är en central kulturbärare. Genom historien har det skapats många stora musikaliska verk som bidrar till en levande kyrka. Många musiker har fått sitt intresse väckt och sin första musikaliska bildning i kyrkan. Körsången betyder mycket för församlingslivet. Det är ett viktigt sätt att sprida evangeliet. På senare tid har även andra konstnärliga uttrycksformer, såsom teater och dans funnit sin plats i kyrkan. Dessa nya konstarter bör ges möjligheter att utvecklas och verka inom kyrkorummet. Också det viktiga kulturarv som kyrkobyggnader och kyrkogårdar utgör måste vårdas och vara öppna för människor.

Stärka kulturarbetet och bevara kulturarvet

· Stimulera den ideella kör-, dans- och musikverksamheten

· Kyrkan ska välkomna externa kulturarrangörer

· Våra kyrkor ska vårdas och vara öppna

· Utveckla- och tillgängliggöra våra församlingars kulturhistoria

facebook Twitter Email