Svenska kyrkan ska utvecklas!

Mer än 20 000 personer är anställda inom Svenska kyrkan. Därmed är Svenska kyrkan en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på en utvecklad arbetsgivarpolitik. Anställda har rätt till en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och kompetensförstärkning. Unga ska uppleva Svenska kyrkan som en bra och intressant arbetsgivare. Dessutom upphandlar kyrkan tjänster från andra arbetsgivare för stora summor. Också för dem som arbetar hos dessa leverantörer ska kyrkan ställa krav på bra arbetsvillkor.

Svenska kyrkan ska utvecklas!

· Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet

· Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både människan och kyrkan

· Utveckla ett jämställt ledarskap

facebook Twitter Email