Kommunpolitiskt handlingsprogram

I Jönköpings kommun ska det råda framtidsoptimism, med en levande demokrati och medborgerligt engagemang. Alla ska, efter förmåga, ha tillgång till arbete och egen försörjning. Välfärden ska vara av hög kvalitet och komma alla till del. Genom en progressiv politik, ansvarstagande miljöhänsyn och ett bra boende, skapar vi tillsammans förutsättningarna för möjligheternas kommun!

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2019-2022: Jönköpings kommun ska bli bättre, tryggare & mer jämlik!

facebook Twitter Email