Vår vision för Jönköpings kommun

EN BÄTTRE, TRYGGARE OCH JÄMLIK KOMMUN

En växande kommun förutsätter ledarskap och ansvar. Vägen framåt är investeringar i samhällsbygget och i välfärden. Det går före
skattesänkningar, privatiseringar och nedskärningar i välfärden.

Ingen kommundel ska lämnas efter. Jobben, skolan, äldreomsorgen och bostäder är grundläggande välfärd och ska komma alla människor till del. Vi ska ta gemensamt ansvar för en trygg framtid.

Genom en ansvarsfull välfärdspolitik med satsningar på barnen och äldre, samarbete med näringsliv och ideell sektor ser vi till att jobben blir fler. Ett rikt förenings- och kulturliv bidrar till att vi utvecklas som människor. Så blir Jönköpings kommun tryggare och mer jämlik!

Hela vårt kommunpolitiska handlingsprogram hittar du här!

Klicka på respektive område för att läsa mer om vår politik.

Letar du efter information om vår politik för kommande mandatperiod? Klicka här: Handlingsprogram för ett bättre Jönköping. – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun (socialdemokraternajonkoping.se)

Våra fem viktigaste områden:

facebook Twitter Email