Gränna – Visingsö

Vår politik för ett starkare Gränna och Visingsö

Socialdemokraternas tre viktigaste förslag för bygden:

  • En klok väglösning: Ja till södra etappen – nej till den norra

I den viktiga vägfrågan säger vi ja till den södra etappen av den nya planerade vägen som är tänkt att gå från Jönköpingsvägen till Skiftesvägen. Däremot säger vi i dagsläget klart nej till den norra delen som skulle skära rakt över fälten och skada Grännas unika karaktär. Alternativa trafik- och parkeringslösningar bör prövas i första hand. Vi har lyft frågan i kommunfullmäktige under mandatperioden och varit tydliga med vår ståndpunkt. Den linjen ligger fast.

UPPDATERING: Viktig seger för Gränna! På kommunfullmäktige den 30 augusti vann Lynn Carlssons S-motion om att tillsvidare stoppa den norra vägetappen gehör. Ett betydelsefullt besked för Gränna som visar att hårt slit lönar sig. Läs mer om beslutet i Jnytt.

  • Hamnar i gott skick i Gränna och på Visingsö

Våra hamnar i är i behov av underhåll och upprustning. Frågan har lyfts av oss under mandatperioden – nu kommer också nödvändiga förbättringar på Visingsö. Vi menar att det behövs ett helhetsgrepp för att det löpande underhållet ska fungera. På kort sikt behöver även hamnen i Gränna muddras, vilket bland annat hamnbolaget och båtklubben vädjat om. Det är en fråga om både säkerhet och attraktivitet.

  • Värna Vätterns vatten – nej till gruvdrift och skjutningar

Vi motsätter oss både en gruvetablering i Norr Kärr och försvarsmaktens skjutningar över Vättern. Vättern ger dricksvatten till 250 000 människor och erbjuder naturupplevelser och rekreation till ännu fler. Att värna vår sjö är helt enkelt oförenligt med riskfylld gruvdrift eller tungmetaller från ammunition. Vår kommun måste vara en modig och ryggradsstark röst för Vättern.

Här kan du läsa vårt lokala handlingsprogram i sin helhet!


Lynn Carlsson, Gösta Lindberg och Maria Hörnsten, socialdemokratiska företrädare från Gränna

Välj en politik för välfärden och bygden

Vi socialdemokrater går till val för att åstadkomma ett maktskifte i Jönköpings kommun. Vi vill investera i välfärd och framtidstro och lämna nuvarande högerbesparingar och kaosartade ledarskap därhän. Vi vet att kommunen kan bättre!

För att hela kommunen ska leva är det ingen hemlighet att det också krävs ett engagerat lokalt arbete. Den natursköna och engagerade bygd som vi lever och verkar i är på många sätt unik. Den förtjänar ett genuint politiskt engagemang. Med utgångspunkt i våra socialdemokratiska värderingar vill vi verka för ett näringsliv och en besöksnäring som ges bästa förutsättningar av politiken. Vi vill sätta fokus på välfärden, med bättre arbetsvillkor för personalen och trygghet för barnen i skolan såväl som för våra äldre. Oavsett om du bor i Örserum eller på Visingsö ska livskvaliteten var hög. Under sommarens extremväder fick vi även svart på vitt att klimat och miljö måste ges hög prioritet – i landet, i kommunen och inte minst lokalt.

Kryssa en lokal kandidat!

Följande lokala alternativ finns på den östra kommunvalslistan:

  • Lynn Carlsson, 58 år, sektionschef
  • Daniel Tornberg, 41 år, pressgjutare
  • Maria Hörnsten, 61 år, pensionär
  • Noel Linder, 19 år, student

 


Valarbetare på väg ut för att samtala med Grännaborna

Var med oss i arbetet för ett jämlikt och tryggt Gränna och Visingsö – bli medlem idag

Bli en del av vår partiförening och påverka politiken! Bli medlem redan idag genom att klicka här

facebook Twitter Email