Vår styrelse om lokalt engagemang

Jag heter Lina Arvidsson, är 19 år och bor delvis på Ekhagen, men spenderar mest tid i Göteborg för juriststudier.
Är engagerad i SSU både lokalt och i Göteborg. Sitter i Socialdemokraterna i Jönköpings styrelsen.

Hur och när började ditt engagemang i Socialdemokraterna?
Politik och den socialdemokratiska värdegrunden har alltid varit ett naturligt samtalsämne runt matbordet. I och med det stundande valåret 2014 valde jag därför att ganska exakt ett år innan valet kanalisera detta engagemang, gå från ord till handling och med de verktyg som stod till buds, arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Vilka frågor brinner du mest för?
Jag är av uppfattningen att den främsta vägen till påverkan är att utgå från sig själv. Som student är den föreliggande bostadskrisen ständigt närvarande. I egenskap av kvinna och samhällsmedborgare – kampen för feminism och ett jämställt samhälle. Det faktum att Sverige är en del av världshistoriens främsta demokratiska projekt, att 70 % av de bestämmelser Jönköpings kommun omfattas av har fattats på överstatlig nivå samtidigt som Sverige, tillsammans med övriga 27 medlemsstater utgör samtidens största handelsunion, gör att jag ser det som en skyldighet att ha kunskap om det EU som är en så stor del av människors vardag.

Vad skulle ett socialdemokratiskt ledarskap och styre betyda för Jönköpings kommun?
Riktat fokus på jobb, vård och utbildning där satsningar på välfärden är genomgående med feminism och antirasism i målbilden.

Vad gör du utanför ditt politiska engagemang?
Hösten 2016 bytte jag ljuset vid Vättern och expeditionen mot Handelshögskolan och juristprogrammet i Göteborg. Utanför studierna läggs tiden åt styrelsearbete i Juridiska Föreningen i Göteborg, arbete på advokatbyråer och numera som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt.

Har du några frågor om Socialdemokraterna, vill veta mer om politiskt engagemang eller bara diskutera samhällsförändringar?
Hör av dig på mail Lina Arvidsson eller på telefon 073-543 61 67.

facebook Twitter Email