Våra måndagsluncher!

Måndagsluncherna

Måndagsluncherna, där vi förenar lunch med föredrag och diskuterar aktuella politiska ämnen. Vi träffas varje måndag fram till den 11 december.
Platsen är alltid Restaurang Guvernören, Vallgatan 3, Jönköping. Vi inleder klockan 12:00 med lunch för att sedan lyssna på föredrag.  Cirka 13:00
avslutar vi. Var och en betalar för sin egen lunch.

Följande måndagar har vi:

9 oktober
Tema: Utmaningar och möjligheter i tekniska nämnden – hur fortsätter vi utveckla infrastruktur – och bostadspolitiken?
Medverkan: Elin Rydberg, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden

16 oktober
Tema: Budgetpresentation – Så skapar vi ett bättre, mer jämlikt Jönköpings kommun!
Medverkan: Ilan De Basso och Mona Forsberg, Kommunalråd

23 oktober
Tema: Hur påverkar Försäkringskassans hårdare bedömningar assistansersättningen?
Medverkan: Karin Widerberg, 2:e vice ordförande i socialnämnden

30 oktober
Tema: En jämlik sjukvård är möjlig – vårt budgetförslag är vägen dit!
Medverkan: Carina Ödebrink, Regionråd, Region Jönköpings län

6 november
Tema: Tankar & idéer om partidistriktets jobbpolitik inför valet – Hur går tankarna om partidistriktets jobbpolitik och visionen: vad har vi lyckats uppnå om 10 år?
Medverkan: Marie Johansson, distriktsstyrelsen

13 november
Tema: Utmaningar och möjligheter i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – hur fortsätter vi utveckla vår utbildnings- och arbetsmarknadspolitik?
Medverkan: Carina Sjögren, 2:e vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

20 november
Tema: Utmaningar och möjligheter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden – hur fortsätter vi utveckla vår miljöpolitik?
Medverkan: Rolf Wennerhag, 2:e vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 november
Tema: Utmaningar och möjligheter i Barn- och utbildningsnämnden – hur fortsätter vi utveckla vår skol- och utbildningspolitik?
Medverkan: Anna Carlsson, 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

4 december
Tema: Ännu ej fastställt
Medverkan: Ännu ej fastställt

11 december
Tema: Ännu ej fastställt
Medverkan: Ännu ej fastställt

Välkomna!

facebook Twitter Email