Våra valda ombud till partikongressen

Valda ombud till Partikongressen från valkrets Vätterbygden!

Annika Nordin, 69 år (Jönköping)
Anna Carlsson, 47 år (Jönköping)
Andreas Persson, 41 år (Jönköping)
Peter Holkko, 63 år (Jönköping)
Sandra Klasson, 38 år (Jönköping)

Till förste ersättare valdes Henrik Andersson och till andre ersättare Mikael Rydberg.

Här kan du läsa vilka 13 ombud som kommer representera länet på partikongressen.
facebook Twitter Email