Vårt parti

Vi är en bred folkrörelse och hos oss finns en plats för alla! Här hittar du information om våra s-föreningar, sidoorganisationer, studieförbundet ABF och LO. Klicka på respektive rubrik för mer information.

Socialdemokratiska föreningar i vår kommun
Vi har 31 s-föreningar i vår arbetarekommun. De flesta av dessa är geografiska föreningar som driver lokala frågor. Vi har också fackliga, ungdoms- och idépolitiska föreningar.
Här hittar du kontaktuppgifter till respektive förening: Våra föreningar

Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokrater för tro och solidaritet samlar socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang. Vi är en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotade i gränsöverskridande ekumenisk rörelse. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför är Socialdemokrater för tro och solidaritet idag ett förbund för alla som delar vår ideologi. Du måste inte ha en tro för att vara medlem hos oss. Men vår politik inspireras av tron på att alla människor är en del av Guds skapelse.

HBT- Socialdemokrater
Ett förbund för homo- och bisexuella, transpersoner, queera samt dess vänner över hela Sverige. HBTs Sverige bildades 1988 som riksförening, blev ett förbund 2008 och sidoorganisation 2015. HBTs Sverige arbetar för hbtq-rättigheter i Sverige och världen, i synnerhet för homo- och bisexuellas, transpersoners och queeras mänskliga rättigheter. HBTs Sverige driver också på i frågor kring sexualpolitik i den bredaste bemärkelsen.

S-Kvinnor
S-Kvinnor är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter. S-kvinnors verksamhet bedrivs genom medlemsmöten, öppna möten, aktioner, uttalanden, motioner, föreläsningar, seminarier, kurser, konferenser och studiecirklar. Våra beslutade politiska frågorna driver vi genom opinionsbildning och påverkan på partiet samt gentemot region- och riksdagsledamöter.

Socialdemokratiska studentförbundet
Vi är ett allmänpolitiskt förbund som brinner för jämlikhet, utbildningspolitik, antirasism, jämställdhet och internationella frågor. Våra drygt 1500 medlemmar arrangerar debatter, kampanjer och kurser. Vi jobbar för att påverka socialdemokratin i en mer progressiv riktning. Våra nätverk finns för de som är intresserade av högskole- och kårpolitik, utrikespolitik eller migrationspolitik. Vårt forskarnätverk finns för personer som gått vidare inom akademin, och i militärdiktaturens Burma bedriver vi ett demokratiprojekt.

SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Unga Örnar
Unga Örnar är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Unga Örnar som organisation jobbar för demokrati, solidaritet och jämlikhet. Det viktigaste för oss är att alla barn har rätt att ha kul! I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och hur verksamheten ska se ut. På så sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi kämpar också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar av världen. Vi driver barnpolitiska frågor utifrån FNs barnkonvention och vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn, ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld.

Lokala utskott
För att alla ska ges möjlighet att påverka vår politik och våra aktiviteter har vi lokala utskott. I varje utskott finns en person, vald av årsmötet som är sammankallande. Den här personen sitter också i arbetarekommunens styrelse och formar verksamhetsplaneringen utifrån utskottets arbete. Här hittar du mer information om våra utskott och deras olika ansvarsområden.

Stöttepelarna: Driver opinion, arrangerar seminarier och aktiviteter riktade mot pensionärer.
Internationellt: Ansvariga för våra internationella projekt, arrangerar studiecirklar och föreläsningar.
Fackliga frågor: Politiskt påverkansarbete, stärka förtroendevalda samt organisatorisk samordning.

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska vara. ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge mest till dem som har fått minst.
Studiecirkeln är grunden i ABF:s verksamhet. I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film.

LO – Landsorganisationen
LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar i restauranger och i butiker. Du hittar oss på skolbespisningar, förskolor och fabriker. Totalt är vi omkring 1,5 miljoner medlemmar. Vi finns på de flesta arbetsplatserna i landet. I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider.

facebook Twitter Email