Stadgar

Partiets stadgar är fastställda vid partikongressen 2015.

Här hittar du våra stadgar, fastställda av partikongressen 2017: Stadgar antagna 2017

facebook Twitter Email