Vi säger bestämt nej till ännu mer besparingar

Alla förvaltningar i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att göra en konsekvensanalys gällande en besparing på en respektive två procent av kostnaderna.

Vi socialdemokrater säger bestämt nej till ännu en besparing i skolan och förskolan. Konsekvensen blir större barngrupperna i förskolan och minskad lärartäthet i skolan. Barn i dag får inte det stöd de behöver och det blir inte lättare med fler barn per vuxen. Att eleverna klarar sin skolgång är som en vaccination mot olika former av radikalisering, minskade klyftor i samhället och vägen till arbete blir kortare. Vi tycker det är oroväckande och allvarligt att inte ge varje elev möjlighet att lyckas i skolan

Anna Carlsson, gruppledare (S) Barn- och utbildningsnämnden:

– Under de tio åren som jag har suttit i nämnden har det varit besparingar varje år, fast man kallar det inte för besparingar utan kostnadsreduceringar eller vardagsrationaliseringar. Men i praktiken är det samma sak. Det är dags att se barnen som en investering i stället för en kostnad, att varje barn som går ut grundskolan är en samhällsvinst.

facebook Twitter Email